استفاده از صابون چای سبز راز جوانی صورت ملکه الیزابت بود

مشاهدات شامل مشاهده عصاره چای سبز و مشاهدات صابون چای سبز اضافه شده به عصاره چای سبز بود. مشاهده عصاره چای سبز شامل فعالیت آنتی اکسیدانی و مشاهده صابون شفاف شامل تست ارزیابی حسی، خواص شیمیایی صابون، تست تحریک، تست ضد میکروبی، فعالیت آنتی اکسیدانی و تعیین هزینه پایه صابون شفاف بود.

تست ارزیابی حسی ترجیحات پانلیست را نسبت به رنگ، عطر، شفافیت صابون، سختی و پایداری کف مشخص کرد. مشاهده سختی و پایداری کف نیز با استفاده از روش هدف تعیین شد.

مشاهدات خواص شیمیایی شامل محتوای آب، مقدار اسید چرب، ماده غیرقابل استفاده، اجزای نامحلول در الکل، اسید چرب بدون قلیایی آزاد و pH بود. خواص شیمیایی بر اساس SNI 06-3532-1994 تعیین شد.

اسید استئاریک ذوب شده، 0.3 گرم اسید سیتریک و 0.2 گرم NaCl اضافه شده است. سپس به مدت 5± دقیقه هم بزنید تا یکدست شود. درجه حرارت 70-80 درجه سانتیگراد حفظ شد.

5 گرم NaOH اضافه کنید. NaOH در 15 میلی لیتر آب مقطر حل شد، سپس تا زمان خلسه هم زده شد. ترنس وضعیتی است که در آن صابون به عنوان پایان فرآیند اختلاط شکل گرفته است که همچنین مخلوط صابون شروع به غلیظ شدن می کند.

هنگامی که آن را با قاشق لمس کردید، سپس در چند ثانیه جای زخم های ماندگار را بردارید. اختلاف دمای محلول NaOH با مخلوط روغن و اسید استئاریک نباید بیشتر از 50 درجه سانتیگراد باشد. • سپس 19 گرم اتانول اضافه کرده و به مدت 5± دقیقه تا یکنواختی همگن شد.

پس از آن ملاس را اضافه کنید (5 گرم شکر در 5 میلی لیتر آب مقطر حل شده است) سپس 5-6 گرم گلیسیرین اضافه کنید. هم بزنید تا تمام صابون حل شود. دما به 40 درجه سانتیگراد کاهش یافت، عصاره چای سبز بر اساس تیمار اضافه شد (0.5؛ 1.0؛ 1.5؛ 2.0%). صابون سفت می شود.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.