با خوردن سیر تازه امروز با جوش صورت خداحافظی کنید

سیر تازه امروز یکی دیگر از داروهای مردمی شناخته شده برای انواع بیماری ها است. فلورا و همکاران اثر محافظتی عصاره آبی سیر را در کاهش آسیب کبدی، استرس اکسیداتیو بافتی و تحرک آرسنیک مورد مطالعه قرار دادند.

نتایج نشان داد که عصاره سیر تازه امروز حاوی خواص آنتی اکسیدانی قوی است که می تواند در جلوگیری از سمیت ناشی از آرسنیک در سلول ها مفید باشد.

همچنین مطالعه‌ای بر روی خرگوش‌ها برای ارزیابی آسیب‌های اکسیداتیو ناشی از سمیت آرسنیک و ارزیابی اثرات سم‌زدایی آنتی‌اکسیدان‌های بیرونی، ویتامین‌ها، روی، سلنیوم (VZS) یا یک پلی فنل گیاهی انجام شد.

نتایج نشان داد که آرسنیک باعث ایجاد سمیت در خرگوش‌ها می‌شود که با افزایش پراکسیداسیون لیپیدی و تولید اکسید نیتریک در بدن همراه است.

با این حال، تجویز آنتی‌اکسیدان‌های بیرونی مانند پلی‌فنول‌ها و دستور تهیه ویتامین‌ها، روی و سلنیوم برای سم‌زدایی آرسنیک مفید است. در میان عصاره های مختلف گیاهی، پودر دانه مورینگا اولیفرا به طور قابل توجهی استرس اکسیداتیو ناشی از آرسنیک و بار آرسنیک بدن را کاهش می دهد.

از این رو، نتیجه گیری شد که تجویز همزمان پودر دانه M. oleifera می تواند به طور قابل توجهی از تظاهرات سمی ناشی از آرسنیک جلوگیری کند و بنابراین می تواند در طول درمان کیلیت استفاده شود.

مکمل خوراکی همزمان Centella asiatica در طول مواجهه با آرسنیک نیز نشان داده است که یک استراتژی موثر در برابر سمیت آرسنیک است. مطالعات گسترده تری برای تعیین اثر تجویز همزمان C. asiatica در طول درمان با کیلاسیون با کیلاتور تیول توصیه می شود.

جوت توسا، Corchorus olitorius، یک محصول محبوب برای جمعیت های مستعد آرسنیکوزیس است. یک مطالعه اثر محافظتی عصاره آبی برگ C. olitorius (AECO) را در برابر سمیت قلبی ناشی از آرسنیت سدیم در موش‌های آزمایشگاهی ارزیابی کرد.

نتایج به این نتیجه رسیدند که درمان با AECO قبل از مسمومیت با آرسنیک به طور قابل توجهی در برابر آسیب میوکارد ناشی از آرسنیک محافظت می کند.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.